MINNELIJK TRAJECT

GERECHTELIJK TRAJECT

ONZE TROEVEN

EERSTE STAP bij ontvangst van een incasso dossier (ook voor kleine vorderingen) betreft een volledige analyse van het incasso dossier .

 

Tal van parameters worden door CA€  grondig gecontroleerd, nl. de juridische hoedanigheid van zowel crediteur als debiteur, het juridisch belang van de crediteur bij het instellen van de vordering (vordering al dan niet gecedeerd aan een factoringmaatschappij) , de correctheid van de doorgegeven bedragen van de vordering, al dan niet toepasselijkheid van algemene verkoopsvoorwaarden en van een bevoegdheidsclausule, enz …  CA€   zal ook minstens 1 credit rapport betreffende de debiteur consulteren en opladen in ons web based systeem.

 

Aan de hand van zulke analyse wordt onmiddellijk in samenspraak met de opdrachtgever het verder te volgen traject bepaald. Tenzij de analyse anders uitwijst (soms dient er voor een onmiddellijke gerechtelijke actie te worden geopteerd), wordt de incasso procedure opgestart mits een minnelijk traject.

 

MINNELIJK TRAJECT :  indien nodig op maat van de opdrachtgever door CA€ uitgevoerd aan de hand van zowel schriftelijke als telefonische acties waarvan telkens melding wordt gemaakt in ons web based systeem. Elke medewerker van CA€ is te dien einde perfect getraind in communicatievaardigheden opzichtens debiteuren.

 

Dossiers waarvoor de opdrachtgever  enkel een minnelijk traject voorziet in België of waarvan CA€ oordeelt dat het opportuun is worden ook nog in een minnelijk traject behandeld door ons eigen Incasso Advocatenkantoor LIBERO LAWYERS  teneinde vooralsnog een oplossing in een minnelijke sfeer te kunnen bieden.

GERECHTELIJK TRAJECT : indien de minnelijke pogingen van CA€  en desgevallend van ons Incasso Advocatenkantoor LIBERO LAWYERS in België tot geen oplossing hebben geleid heeft de opdrachtgever de keuze om al dan niet een gerechtelijk traject te laten opstarten waarbij CA€ dan wederom beroep zal doen op haar eigen Incasso Advocatenkantoor LIBERO LAWYERS voor België welke uiteraard ook communiceert via ons web based systeem hetgeen niet alleen veel tijd maar ook veel kosten bespaart. Voor Frankrijk en Luxemburg zal COLLECTION ATTORNEYS EUROPE zelf de gerechtelijke procedure opstarten.

 

Ons Incasso Advocatenkantoor LIBERO LAWYERS behandelt reeds enkele decennia uitsluitend en exclusief incasso-dossiers tegen Belgische debiteuren. Na opdracht tot gerechtelijke actie wordt er onmiddelijk gedagvaard en wordt gestreefd indien mogelijk naar een behandeling van het dossier op de inleidende zitting van de rechtbank. De verdere opvolging gebeurt aan de hand van een strakke agenda en met de medewerking van één van de best gestructureerde en geautomatiseerde gerechtsdeurwaarder kantoor in België welk tevens gespecialiseerd is in de behandeling van incasso-dossiers.

COLLECTION ATTORNEYS EUROPE zorgt voor een zeer éénvoudige toegankelijkheid tot haar Incasso diensten zowel voor een minnelijke als voor een gerechtelijke incasso. Elke mogelijke drempel welke een opdrachtgever zou weerhouden om beroep te doen op  CA€  werd door ons bij voorbaat geëlimineerd.

 

- GEEN OVEREENKOMST VOOR EEN BEPAALDE (SOMS LANGE) DUUR. Wij maken financiële afspraken voor de dossiers die U ons wenst toe te vertrouwen niet meer of niet minder.

 

- GEEN EXCLUSIVITEIT VOOR CA€. U wil ons uittesten terwijl U nog een andere incasso partner heeft of U wenst de andere incasso partner te behouden, geen probleem voor CA€ .

 

- GEEN JAARLIJKSE ABONNEMENTSKOSTEN

 

- GEEN FORFAITAIRE KOSTEN VOOR OPENING VAN EEN DOSSIER

 

- GEEN MINIMUM AANTAL DOSSIERS. Als U slechts 1 of enkele dossiers op jaarbasis in behandeling geeft of 100, U wordt met evenveel respect en nauwkeurigheid behandeld.

 

- KLEINE VORDERINGEN zijn zeer  welkom en worden met evenveel aandacht behandeld.

 

- NO COLLECTION / NO FEE is de basis waarop onze prestaties met betrekking tot incasso worden geleverd en in de overgrote meerderheid van de door ons behandelde dossiers ook in het gerechtelijk traject. Wij zorgen voor de betaling van ons Incasso Advocatenkantoor , daar waar nodig.

COLLECTION ATTORNEYS EUROPE heeft  als  MISSIE - met RESPECT voor zowel de opdrachtgever als voor de debiteur - elke vordering met de nodige aandacht ten gronde behandelen en tot een goed einde brengen. Hierbij zal rekening gehouden worden met de economische haalbaarheid voor onze opdrachtgever alsmede met de ons ter beschikking zijnde juridische middelen.

 

INCASSO in België, Frankrijk en Luxemburg wordt door COLLECTION ATTORNEYS EUROPE via een MINNELIJK en/of een GERECHTELIJK traject volledig zelf behandeld . Alles gebeurt in-house. Het gerechtelijk traject in Frankrijk en Luxemburg wordt opgestart via het internationale team van juristen van ons kantoor : Injonction de Payer in Frankrijk en Ordonnance de Paiement in Luxemburg. Het gerechtelijk traject in België wordt behandeld door ons eigen Incasso Advocatenkantoor LIBERO LAWYERS

Incasso BE - FR - LUX

Heeft U graag meer informatie of had U graag een samenwerkingsvoorstel van ons ontvangen , klik dan hier.

All rights reserved © 2016 | Collection Attorneys Europe | Disclaimer | Privacy Policy | Website by VDB Communications