Incasso internationaal

Onbetaalde facturen is niet enkel een lokaal probleem , maar een grensoverschrijdend probleem.

 

COLLECTION ATTORNEYS EUROPE heeft zich de laatste twee decennia daarom ook gefocust op een grensoverschrijdende incasso oplossing voor zowel het minnelijk als voor het gerechtelijk traject.

 

Een overgroot deel van de oplossing wordt geboden dankzij de acties van onze meertalige  in-house collectors welke perfect getraind zijn in de communicatie met buitenlandse debiteuren. Ook de gerechtelijke trajecten in sommige landen zoals bv. Frankrijk en Luxemburg worden er van A tot Z behandeld door ons in-house team van juristen. In die landen waar dit niet volledig door ons zelf kan worden gedaan doen we beroep op zorgvuldig gekozen betrouwbare incasso partners waarmede we zelf door de jaren heen een persoonlijke band hebben opgebouwd dankzij onze jaarlijkse ontmoetingen op diverse tijdstippen en diverse plaatsen in de wereld alwaar wij samenkomen om te netwerken en om onze samenwerking te optimaliseren.

 

COLLECTION ATTORNEYS EUROPE heeft een degelijke reputatie opgebouwd dankzij haar lidmaatschap van de belangrijkste internationale organisaties in de incasso industrie en door haar permanente aanwezigheid op talrijke internationale bijeenkomsten en evenementen in o.m. Londen, Parijs,  Amsterdam, Athene, Praag, New York, Chicago, Miami, Hong Kong , Sydney , etc…

MINNELIJK TRAJECT

GERECHTELIJK TRAJECT

ONZE TROEVEN

- EERSTE STAP bij ontvangst van een internationaal incasso dossier (ook voor kleine vorderingen) betreft een volledige analyse van het incasso dossier . Tal van parameters worden door CA€ grondig gecontroleerd, nl. de juridische hoedanigheid van zowel crediteur als debiteur, het juridisch belang van de crediteur bij het instellen van de vordering ( vordering al dan niet gecedeerd aan een factoringmaatschappij) , de correctheid van de doorgegeven bedragen van de vordering, al dan niet toepasselijkheid van algemene verkoopsvoorwaarden en van een bevoegdheidsclausule, enz …  CA€  zal ook indien mogelijk een credit rapport betreffende de debiteur consulteren en opladen in ons web based systeem. Aan de hand van zulke analyse wordt onmiddellijk in samenspraak met de opdrachtgever het verder te volgen traject bepaald. Tenzij de analyse anders uitwijst (soms dient er voor een onmiddellijke gerechtelijke actie te worden geopteerd), wordt de incasso procedure opgestart mits een minnelijk traject.

 

- MINNELIJK TRAJECT :  indien nodig op maat van de opdrachtgever door CA€ uitgevoerd aan de hand van zowel schriftelijke als telefonische acties waarvan telkens melding wordt gemaakt in ons web based systeem. Elke medewerker van CA€ is te dien einde perfect getraind in communicatievaardigheden opzichtens debiteuren. Dossiers waarvoor de opdrachtgever  enkel een minnelijk traject voorziet of waarvan CA€ oordeelt dat het opportuun is worden ook nog in een minnelijk traject behandeld door onze  lokale incasso partners teneinde vooralsnog een oplossing in een minnelijke sfeer te kunnen bieden.  Onze lokale partner kan de situatie ter plekke beter inschatten en zal ons adviseren welke juridische acties  ondernomen kunnen worden indien de debiteur niet reageert op haar poging tot minnelijke oplossing.

GERECHTELIJK TRAJECT :  indien de minnelijke pogingen van CA€ en desgevallend van onze lokale incasso partners tot geen oplossing hebben geleid heeft de opdrachtgever de keuze om al dan niet een gerechtelijk traject te laten opstarten waarbij CA€ in die landen waar nodig dan wederom beroep zal doen op haar lokale incasso partners. In internationale geschillen gebruiken we de snelste en meest aangewezen procedure: dit kan een lokale, land-specifieke procedure zijn (P.I.Mahnverfaren in Duitsland, Injonction de payer in Frankrijk, Monitorio procedure in Spanje...) of een grens-overschrijdende procedure zoals het Europees Betalingsbevel.

Heeft U graag meer informatie of had U graag een samenwerkingsvoorstel van ons ontvangen , klik dan hier.

COLLECTION ATTORNEYS EUROPE zorgt voor een zeer éénvoudige toegankelijkheid tot haar Incasso diensten zowel voor een minnelijke als voor een gerechtelijke incasso. Elke mogelijke drempel welke een opdrachtgever zou weerhouden om beroep te doen op  CA€  werd door ons bij voorbaat geëlimineerd.

 

- GEEN OVEREENKOMST VOOR EEN BEPAALDE (SOMS LANGE) DUUR. Wij maken financiële afspraken voor de dossiers die U ons wenst toe te vertrouwen niet meer of niet minder.

- GEEN EXCLUSIVITEIT VOOR CA€. U wil ons uittesten terwijl U nog een andere incasso partner heeft of U wenst de andere incasso partner te behouden, geen probleem voor CA€.

- GEEN JAARLIJKSE ABONNEMENTSKOSTEN

- GEEN FORFAITAIRE KOSTEN VOOR OPENING VAN EEN DOSSIER

- GEEN MINIMUM AANTAL DOSSIERS. Als U slechts 1 of enkele dossiers op jaarbasis in behandeling geeft of 100, U wordt met evenveel respect en nauwkeurigheid behandeld.

- KLEINE VORDERINGEN zijn zeer  welkom en worden met evenveel aandacht behandeld.

- NO COLLECTION / NO FEE is de basis waarop onze prestaties met betrekking tot incasso worden geleverd en in de overgrote meerderheid van de door ons behandelde dossiers ook in het gerechtelijk traject.

Heeft U graag meer informatie of had U graag een samenwerkingsvoorstel van ons ontvangen , klik dan hier.

Proud Member of :

All rights reserved © 2016 | Collection Attorneys Europe | Disclaimer | Privacy Policy | Website by VDB Communications