COLLECTION ATTORNEYS EUROPE  heeft in-house meer dan 30 jaar ervaring.

 

Dit heeft ons de kans gegeven jarenlang de nodige vaststellingen te doen omtrent het credit management van onze opdrachtgevers   en heeft onze manier van adviseren ter zake een evolutie doen doormaken .

 

Wij hebben vastgesteld dat niet elke opdrachtgever er een goed georganiseerd en gedisciplineerd debiteurenbeheer / credit control model op nahoudt. Dikwijls betreft de opvolging van de uitgereikte facturen een marginale ad hoc activiteit welke gebeurt wanneer “er tijd voor overblijft”.  Dit is in een goede bedrijfsvoering uiteraard een grove fout.

 

Om die reden heeft COLLECTION ATTORNEYS EUROPE zich door de jaren heen de nodige kennis eigen gemaakt om haar opdrachtgevers mits soms kleine maar belangrijke aanpassingen in hun interne administratie te helpen om een goed georganiseerd   debiteurenbeheer te ontwikkelen welke tot een optimalisatie van het werkkapitaal / cashflow leidt en uitmondt in een beter  bedrijfsresultaat.

 

FOCUS wordt daarbij gelegd op :

 

  • Beoordelen van kredietrisico’s en het organiseren/implementeren van kredietinformatie.  Informatie is in elke fase belangrijk. Preventieve screening van Uw potentiële klanten vooraleer aan hen te verkopen of voor hen te presteren of om een kredietlimiet vast te stellen. Ook bij bestaande klanten kan een verandering van het betalingsgedrag optreden omwille van diverse redenen. Dus monitoring van Uw bestaande klanten is van even groot belang.

 

  • Vastleggen aan de hand van screening en optimalisatie van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de relatie en de afspraken met Uw prospecten en klanten.

 

  • Advies omtrent de inhoud en snelheid van de dunning procedure.

 

  • Organiseren en implementeren van credit control tools of zelfs de algehele uitbesteding van de debiteurenopvolging  aan COLLECTION ATTORNEYS EUROPE welke alsdan zelf zorg draagt voor een  op maat georganiseerde opvolging van Uw vervallen facturen.

Debiteurenbeheer

Heeft U graag meer informatie of had U graag een samenwerkingsvoorstel van ons ontvangen , klik dan hier.

All rights reserved © 2016 | Collection Attorneys Europe | Disclaimer | Privacy Policy | Website by VDB Communications