COLLECTION ATTORNEYS EUROPE is een partner voor Uw organisatie voor :

 

- Advies en eventuele (her)structurering van Uw credit managementmodel met een focus op het organiseren / implementeren van  kredietinformatie omtrent Uw klanten en prospecten , juridische omkadering van Uw relatie met Uw klanten en prospecten (opstellen of aanpassen van Uw algemene verkoopsvoorwaarden), eventueel implementeren van een credit control tool of de outsourcing in zijn totaliteit van de debiteurenopvolging.

 

- Incasso van uw openstaande vorderingen in binnen- en buitenland, zowel op een minnelijke als op een gerechtelijke manier, zowel voor niet betwiste als voor betwiste vorderingen.

 

- Incasso van uw “small claims” in binnen- en buitenland.

 

COLLECTION ATTORNEYS EUROPE heeft met het oog op een snelle , éénvoudige en  no nonsens  aanpak met betrekking tot Uw incasso – dossiers gekozen om alle mogelijke hindernissen voor een eventuele samenwerking te elimineren :

 

- GEEN EXCLUSIVITEIT - Uw kan gerust met verschillende incasso partners tegelijk werken.

 

- GEEN OVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR - enkel voor de dossiers die U ons wenst toe te vertrouwen.

 

- GEEN JAARLIJKSE ABONNEMENTSKOSTEN

 

- GEEN FORFAITAIRE KOSTEN voor opening van een dossier.

 

- GEEN MINIMUM AANTAL DOSSIERS

 

- KLEINE VORDERINGEN zijn steeds welkom ook voor het buitenland.

 

- NO COLLECTION / NO FEE  -  in de meeste gevallen  ook in het gerechtelijk traject.

 

Onze USP en meerwaarde is te situeren in het feit dat wij wat B2B vorderingen betreft zowel in binnen- als buitenland, zowel in het minnelijk als (minstens voor niet betwiste vorderingen) in gerechtelijk traject een snelle oplossing bieden op een

No Collection / No Fee basis .  Onze organisatie is een « one stop shop » op gebied van debiteurenbeheer en incasso, U dient aldus niet te communiceren met tal van incassopartners zoals incassokantoor – gerechtsdeurwaarder – advocaat – curator – buitenlandse incassopartner – etc.., CA€ organiseert dit allemaal voor Uw bedrijf en U heeft slechts één professioneel aanspreekpunt.

 

Wij beschikken uiteraard over een web based systeem om dossiers te laten aanleveren en te consulteren door de opdrachtgevers. Voor de aanlevering van een batch dossiers kunnen wij U benevens een koppeling ook gewoon een Excel file bezorgen waarin U alle gegevens kan opladen zodat wij met één druk op de knop alle dossiers in ons systeem kunnen aanmaken. Met Uw eigen login en paswoord kan U 7/7 de status van uw dossiers controleren en éénvoudig met ons communiceren, rechtstreekse betalingen melden, alle documenten in Pdf consulteren en printen, Excel lijsten van Uw dossiers aanmaken, enz…en dit zonder dat het persoonlijk contact met ons uit het oog wordt verloren...

Onze diensten

All rights reserved © 2016 | Collection Attorneys Europe | Disclaimer | Privacy Policy | Website by VDB Communications